برق ساختمان

برق ساختمان

طراحی تأسیسات ساختمان به دو بخش طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان (برق ساختمان) شامل: طراحی نقشه های نورپردازی، طراحی سیستم روشنایی، سیستم ارتینگ ساختمان، جانمایی کلیه وسایل الکتریکی ساختمان و تابلوهای برق و … می باشد. بخش دیگر مبحث طراحی تأسیسات ساختمان مربوط می شود به طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل: طراحی سیستم تهویه، طراحی سیستم فاضلاب، سیستم سرمایش و گرمایش، لوله کشی ساختمان، طراحی داکت ها و رایزرها و … می باشد.

مبحث طراحی تأسیسات ساختمان بکی از پیچیده ترین و مهم ترین مباحث مربوط به طراحی ساختمان می باشد چرا که تأسیسات ساختمان برخلاف بسیاری از بخش های طراحی ساختمان در دسترس نبوده و درصورت طراحی تاسیسات به صورت اشتباه تمامی موارد در طراحی ساختمان تحت الشعاع قرارگرفته و هزینه های بسیار هنگفتی را پیش روی مالک ساختمان خواهد گذاشت.

خسارت ها و مشکلاتی که ممکن است در طراحی تأسیسات ساختمان رخ دهد اولا مربوط به نوع طراحی تأسیسات و دوم عدم رعایت استانداردها و الزامات قانونی موجود در انتخاب سیستم تأسیساتی ساختمان می باشد. دومین مشکل در حوزه طراحی تأسیسات ساختمان مربوط به نگهداری و نصب غیراصولی تأسیسات ساختمان می باشد. لذا بسیار اهمیت دارد که در مبحث طراحی تأسیسات ساختمان اعم از طراحی تأسیسات الکتریکی (برق ساختمان) و همچنین طراحی تأسیسات مکانیکی از مهندسین باتجربه در زمینه طراحی تأسیسات ساختمان بهره ببریم و حتما رعایت الزامات و استانداردهای تدوین شده در طراحی تأسیسات را درنظر بگیریم و در انتها در مبحث نگهداری و نصب تأسیسات الکتریکی ساختمان و همچنین نگهداری و نصب تأسیسات مکانیکی ساختمان از شرکت های معتبر در این زمینه بهره گیریم.

شرکت ایرسا تدبیر آریا با سابقه چندین ساله در زمینه طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان با رعایت کلیه اصول و استانداردهای مدرن از صرف هزینه های گزاف به جهت تعمیر تاسیسات ساختمان و همچنین مصرف بیش از حد استاندارد سوخت و انرژی توسط تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان جلوگیری به عمل می آورد.

عمده مشکل تاسیسات الکتریکی و همچنین تاسیسات مکانیکی ساختمان در زمینه مصرف بیش از حد استاندارد انرژی مربوط به نصب و نگهداری غیراصولی از تاسیسات ساختمان و همچنین استفاده از طراحی تاسیسات غیراصولی و استفاده از برندهای غیرمعتبر در این زمینه می باشد.

برق ساختمان