صرفه جویی در انرژی با ساختمان های هوشمند

صرفه جویی در انرژی با ساختمان های هوشمند

در ساختمان هاي هوشمند با استفاده از سيستم هاي خودكار كنترل روشنايي ساختمان، كنترل دوربين‌هاي مداربسته، كنترل درها، كنترل وضعيت هاي اضطراري همچون آتش سوزي و زلزله و بسياري كنترلهاي هوشمند ديگر مصرف انرژي به نحو چشمگيري كاهش مي يابد.

ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساكنين ساختمان اين اجازه را مي‌دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد.

هزينه هاي جاري يك ساختمان اغلب بخش عمده اي از در آمد مالكان را به خود اختصاص مي دهد.اكنون بسیاری از سازمانها در دنيا به صرفه جويي در مصرف انرژي و هر چه بهتر كردن محيط هاي كاري و زندگي خود روي آورده‌اند.  مدت زيادي نيست كه بحث درباره موضوع ساختمانهاي هوشمند در محافل عمومي مطرح شده است.

 يك ساختمان هوشمند چگونه ساختماني است؟

تعريفي كه در ايالات متحده آمريكا درباره يك ساختمان هوشمند عنوان مي‌شود اينچنين است: «يك ساختمان هوشمند ساختماني است كه در بر دارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني سيستمها، ساختار، سرويس‌ها و مديريت و رابطه ميان آنها است». مزاياي يك ساختمان هوشمند از طريق اتوماتيك كردن سيستمهايي مانند گرمايش، Ventilation، و تهويه مطبوع يا (HVAC) Air Conditioning، سيستم اعلام حريق و آتش نشاني، سيستم هاي امنيتي و مديريت انرژي و روشنايي بوجود مي‌آيد. اگر حريقي در يك ساختمان بوقوع بپيوندد، سيستم اعلام حريق به ستم امنيتي بصورت خودكار ارتباط برقرار مي‌كند و از اين طريق قفلهاي كليه درب‌ها باز مي‌شوند و مردم مي‌توانند به راحتي از محل حريق دور شوند و سيستم امنيتي با سيستم HVAC نيز ارتباطي خودكار برقرار كرده و از اين طريق هواي سالم جايگزين هواي دودآلود مي‌شود.

اصول يك ساختمان هوشمند مي‌گويد كه هزينه‌هاي واقعي يك ساختمان فقط هزينه‌هاي ساخت نيست بلكه بايد به آنها هزينه‌هاي راهبري و تعميرات را نيز اضافه كرد. ساختمان هوشمند تمامي اين هزينه ها را بوسيله كنترل اتوماتيك و يكپارچه، مخابرات، و سيستم مديريت كم مي‌كند. در قرن بيست يكم و تغييرات فرهنگي و تكنولوژي و همچنين تغييرات فرهنگي و تكنولوژيكي و همچنين تغيير نحوه ديد مردم در مورد محيط كاري و زندگي خود، چه در بخش تجاري و يا صنعتي و يا حتي مسكوني، نياز به محيطي كه حداكثر استفاده و حداقل هزينه را بتوان در آن تجربه كرد وجود دارد.

سيستمهاي مختلفي كه در يك ساختمان هوشمند به كار گرفته مي‌شوند :

1- سيستم مديريت و صرفه جويي در مصرف انرژي

2- سيستمهاي ايمني جاني (Life safety)

 3- سيستمهاي مخابراتي

 4- سيستمهاي اتوماتيك سازي محل كاري

مديريت و صرفه جويي در مصرف انرژي

طرح ساختمان هوشمند باعث شده كه در مصرف انرژي به مقدار قابل ملاحظه‌اي صرفه‌جويي شود و همچنين مديريت آن بسيار آسان گردد. سيستمهاي كامپيوتري بصورت قابل ملاحظه‌اي در اين رابطه استفاده مي‌شوند، اين سيستمهاي با نامهاي مختلفي شناخته شده‌اند نامهايي همچون:

سيستم اتوماتيك سازي ساختمان

سيستم مديريت انرژي

 سيستم مديريت و كنترل انرژي

سيستم كنترل و مونيتورينگ مركزي

مساله انرژي در كشور ما سالها مورد توجه نبوده و يارانه‌هاي آشكار و پنهان دولتي همواره شهروندان را از توجه واقعي به ارزش انرژي در اشكال مختلفش باز مي‌داشته است. در سالهاي اخير، به دلايل گوناگون لزوم محاسبه ميزان مصرف صرفه جويي انرژي به عنوان يك ضرورت قطعي و چاره ناپذير، مطرح شده است. سرعت رشد مصرف داخلي انرژي به حدي است كه با روند موجود توسعه منابع نفتي شايد با گذشت چند سال و اندي ديگر قادر به صادرات نفت نباشيم. بخش ساختمان بيش از يك سوم انرژي مصرفي كشور را به خود اختصاص داده، كه به نظر مي‌رسد ارزش آن به قيمت جهاني ساليانه بالغ بر شش ميليارد دلار مي شود. در صورتي كه مي‌توان با اجراي سيستم‌هاي نوين در ساختمانها، اين هزينه را به شكل قابل توجهي كاهش داد و هزينه‌اي را كه براي پياده كردن اين سيستم اجرا مي‌شود، را در مدت زماني نه چندان دور از راه ذخيره انرژي بدست آورد.

تغيير وضع موجود به سوي وضع قابل قبول تلاش هماهنگ عظيمي را از سوي مردم و مسئولين بصورت پيوسته مي‌طلبد، كه BMS (سيستم مديريت يكپارچه ساختمان) همين هدف را دنبال مي‌كند. در ساختمان هاي هوشمند با استفاده از سيستم هاي خودكار كنترل روشنايي ساختمان،كنترل دوربين‌هاي مدار بسته، كنترل درها، كنترل وضعيت هاي اضطراري همچون آتش سوزي و زلزله و بسياري كنترلهاي هوشمند ديگر مصرف انرژي به نحو چشمگيري كاهش مي يابد.