بازار بهکیش

بازار بهکیش

طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)

شامل ماژول های: کنترل روشنایی، تأسیسات زیربنایی، سرمایش و تهویه مطبوع.

برج های مسکونی لوکس پارسیس (کیش)
برج مسکونی موتانا
مجتمع مسکونی کاخ
بازار بزرگ چارسو
سازمان مرکزی قطار شهری کرج
مجتمع تجاری اداری نیایش
مرکز تجارت اطلس تبریز
مجتمع تجاری برج شهر تبریز
مجتمع تجاری اداری رفاه پردیس
بازار بهکیش
مجتمع تجاری اداری ستاره باران
هتل قدس (آستان قدس رضوی)
برج های مسکونی کوثر (همدان)