برج های مسکونی کوثر (همدان)

برج های مسکونی کوثر (همدان)

طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از سیستم هوشمند تفکیک مصارف انرژی ساختمان (Metering)

شامل ماژول های: میترینگ مصارف انرژی گرمایشی و سرمایشی کل واحدهای ساختمان، میترینگ مصارف آب سرد و گرم کلیه واحدها و سیستم صدور قبوض انرژی (انرژی گرمایشی و آب).

برج های مسکونی لوکس پارسیس (کیش)
برج مسکونی موتانا
مجتمع مسکونی کاخ
بازار بزرگ چارسو
سازمان مرکزی قطار شهری کرج
مجتمع تجاری اداری نیایش
مرکز تجارت اطلس تبریز
مجتمع تجاری برج شهر تبریز
مجتمع تجاری اداری رفاه پردیس
بازار بهکیش
مجتمع تجاری اداری ستاره باران
هتل قدس (آستان قدس رضوی)
برج های مسکونی کوثر (همدان)