مجتمع تجاری اداری ستاره باران

مجتمع تجاری اداری ستاره باران

طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS) سیستم تفکیک مصارف انرژی واحدهای تجاری، اداری، تفریحی و فودکورت (Metering)

شامل ماژول های: کنترل روشنایی، تأسیسات زیربنایی، هواسازها و تهویه مطبوع، گرمایش سرمایش و میترینگ مصارف انرژی. تفکیک مصارف و صدور قبوض آب، گاز، برق و انرژی گرمایشی/سرمایشی.

برج های مسکونی لوکس پارسیس (کیش)
برج مسکونی موتانا
مجتمع مسکونی کاخ
بازار بزرگ چارسو
سازمان مرکزی قطار شهری کرج
مجتمع تجاری اداری نیایش
مرکز تجارت اطلس تبریز
مجتمع تجاری برج شهر تبریز
مجتمع تجاری اداری رفاه پردیس
بازار بهکیش
مجتمع تجاری اداری ستاره باران
هتل قدس (آستان قدس رضوی)
برج های مسکونی کوثر (همدان)