هتل قدس (آستان قدس رضوی)

هتل قدس (آستان قدس رضوی)

طزاحی، تأمین و نصب شیرآلات دستی، کنترلی و بالانس اتوماتیک در تأسیسات و پایانه های گرمایشی/سرمایشی شامل: شیرهای کنترلی دو راهه و سه راهه، شیرآلات بالانس اتوماتیک جهت فن کویل ها و عملگرهای تدریجی.

برج های مسکونی لوکس پارسیس (کیش)
برج مسکونی موتانا
مجتمع مسکونی کاخ
بازار بزرگ چارسو
سازمان مرکزی قطار شهری کرج
مجتمع تجاری اداری نیایش
مرکز تجارت اطلس تبریز
مجتمع تجاری برج شهر تبریز
مجتمع تجاری اداری رفاه پردیس
بازار بهکیش
مجتمع تجاری اداری ستاره باران
هتل قدس (آستان قدس رضوی)
برج های مسکونی کوثر (همدان)