پروژه دشتستان

در این پروژه هوشمندسازی کامل با برند هانتا انجام شده است. از مزایای هوشمندسازی با این برند این است که نیازی به تغییر سیم کشی ساختمان وجود ندارد و هوشمندسازی با حفظ همان سیم کشی سنتی قابل انجام است. در فیلم زیر شما نحوه عملکرد کلیدهای لمسی و اپلیکیشن موبایل را برای کنترل سیستم روشنایی ملاحظه می فرمایید.

یکی از ویژگی های مهم هوشمندسازی ساختمان برنامه ریزی و اجرای سناریوهاست. در سیستم هوشمند خانگی سناریوهای جذاب و متفاوتی می توان تعریف کردکه دو تا از مهمترین و کاربردی ترین آنها سناریوهای ورود و خروج هستند.