خانه هوشمند TIS

ویلای هوشمند مهندس آقایی

این پروژه در ویلای به مساحت 2 هزار مترمربع واقع در شهر مرق در 10 کیلومتری شهر اصفهان طراحی و اجرا گردید.در این ویلا که سیستم برق آن با تجهیزات TIS هوشمند شده است سناریوهای متنوعی طراحی و به اجرا در آمده است که در فیلم ارائه شده قابل مشاهده است.

از نکات قابل توجه در این فیلم می توان به:

  1. کنترل کامل روشنایی ساختمان و محوطه با اپلیکیشن موبایل و کلیدها
  2. اجرای سناریوهای متنوع با اپلیکیشن موبایل و کلیدها
  3. باز کردن درب ورودی ویلا و ساختمان با پلیکیشن موبایل
  4. کنترل تلویزیون با اپلیکیشن موبایل
  5. کنترل سیستم صوتی با اپلیکیشن موبایل و کلیدهای دیواری
  6. کنترل پرده ها با استفاده از اپلیکیشن موبایل، ریموت و کلیدهای دیواری
  7. کنترل منبع دود با اپلیکیشن موبایل
  8. کنترل آبیاری محوطه با اپلیکیشن موبایل

می توان اشاره کرد.

میزان پیشرفت پروژه:

بازدید و طراحی اولیه
طراحی نهایی
برنامه نویسی
نصب تجهیزات
تست و راه اندازی
تحویل به کارفرما
خانه هوشمند مهندس آقایی