پلیس راهور

   

پروژه تجهیز ساختمان مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ تحت نظارت عوامل این شرکت در سال 1395 به بهره برداری رسید. ساختمان مرکزی پلیس راهور تهران مشتمل بر 7 طبقه و دو طبقه پارکینگ در خیابان آزادی تقاطع خیابان رودکی واقع شده است. طراحی، نظارت و اجرای این پروژه با 128 دوربین آنالوگ و دیجیتال در داخل و بیرون ساختمان با همکاری شرکت کنترل ترافیک تهران و مشارکت عوامل این شرکت به انجام رسید.

با اجرای این پروژه کلیه محل های در دسترس این ساختمان و همچنین محیط پیرامونی آن تحت پوشش دوربین مداربسته قرار گرفت که در اتاق مانیتورینگ طراحی شده برای این کار تحت کنترل قرار گرفته است. همچنین با ایجاد بستر شبکه ای برای این سیستم امکان کنترل و دسترسی از طریق رایانه برای فرماندهی محترم سازمان و همچنین فرمانده حفاظت آن یگان فراهم گردید.

همچنین پروژه های دیگری نظیر پلیس فاتب تهران واقع در خیابان معلم، مرکز کنترل و پشتیبانی تونل نیایش، تونل امیرکبیر و تونل غزه و …. گوشه کوچکی از خدمات شرکت ایرسا تدبیر آریا به هم میهنان عزیز می باشد.